top of page

Mikä on ostajapersoona ja mitä yrityksesi tekee tällä tiedolla?


Ostajapersoona, kuva unsplash

Asiakkaiden tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää yrityksen toiminnassa.


Miksi pelkästään kohderyhmän tunteminen ei riitä?


Ostajaprofiilit eroavat kohderyhmistä, sillä ne ovat yksityiskohtaisempia ja keskittyvät ryhmän sijasta yksilöön.


Näin ollen ostajaprofiilit tekevät markkinoinnista asiakaskeskeisempää ja henkilökohtaisempaa. Painopiste siirretään asiakkaaseen.


Ostajapersoonat (engl. buyer persona) ovat fiktiivisiä kuvauksia yrityksesi ihanneasiakkaista. Niiden määrittelemisen kautta pystyt tunnistamaan asiakkaat, joita haluat vetää puoleesi.


Potentiaalisten asiakkaiden tunteminen ja ymmärtäminen on välttämätöntä asiakassuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.


Yrityksesi ostajapersoonan määritys auttaa tehostamaan inbound -markkinointia, koska vain ostajapersoonan tietojen perusteella osaat tuottaa yrityksesi asiakkaita kiinnostavaa sisältöä ja saada tätä kautta tehostettua yrityksesi myyntiä.


Tutkimalla,